نمایندگی هاست SSD-Nvme پرسرعت

نمایندگی هاست SSD-Nvme پرسرعت و پر قدرت ترین هاست های قابل ارائه 4 برابر سریعتر از هاست های SSD و 200 برابر سریع تر هاست های SATA- نمایندگی به صورت اکانت نامحدود بوده با رم DDR3 و سیپیو های 2 هسته ای 3.2 *گیگا* هرتز با پشیتبانی 24 ساعته و با اپ تایم 100% و همچنین امنیت 100 درصد تضمین شده

Reseller A -5G

فضا 5 گیگابایت
۲۴ ساعته پشتیبانی
تحویل پس از پرداخت
تحویل فوری و آنلاین بله

 • پربازدید و سریع nvme نوع هاست
 • 10 تعداد ساخت اکانت
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بکاپ گیری
 • دارد انتی شیلر
 • دارد انتی دیداس
 • csf,cxs فایروال و انتی ویروس
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
Reseller B - 10G

فضا 10 گیگابایت
۲۴ ساعته پشتیبانی
تحویل پس از پرداخت
تحویل فوری و آنلاین بله

 • پربازدید و سریع nvme نوع هاست
 • 25 تعداد ساخت اکانت
 • لایت اسپید وب سرور
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بکاپ گیری
 • دارد انتی شیلر
 • دارد انتی دیداس
 • csf,cxs فایروال و انتی ویروس
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
Reseller C -20G

فضا 20 گیگابایت
۲۴ ساعته پشتیبانی
تحویل پس از پرداخت
تحویل فوری و آنلاین بله

 • پربازدید و سریع nvme نوع هاست
 • 40 تعداد ساخت اکانت
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بکاپ گیری
 • دارد انتی شیلر
 • دارد انتی دیداس
 • csf,cxs فایروال و انتی ویروس
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی
Reseller D -60G

فضا60 گیگابایت
۲۴ ساعته پشتیبانی
تحویل پس از پرداخت
تحویل فوری و آنلاین بله

 • پربازدید و سریع nvme نوع هاست
 • 70 تعداد ساخت اکانت
 • نامحدود ترافیک
 • نامحدود تعداد اکانت FTP
 • نامحدود تعداد سابدامین
 • نامحدود تعداد پارک دامین
 • cpanel کنترل پنل
 • هفتگی بکاپ گیری
 • دارد انتی شیلر
 • دارد انتی دیداس
 • csf,cxs فایروال و انتی ویروس
 • انتخابی توسط خود کاربر ورژن پی اچ پی