بهینه سازی و افزایش سرعت سایت

بهینه سازی سایت در

Gtmetrixتوسط وبر هاست

gtmetrix  یکی از بهترین سایت ها برای سنجش سرعت سایت بوده و به کمک این ابزار شما میتوانید سرعت لود قالب خود را بررسی نمایید. کارشناسان وبر هاست بهنیه سازی و افزایش سرعت سایت شما بر اساس پارامتر های gtmetrix انجام خواهند داد شما به بالای پارامتر ها به رتبه ی ۹۰ درصد خواهد رسید.

۹۵YSlow Score
۹۲PageSpeed Score
بهینه سازی سایت در

PageSpeed Insights

توسط وبر هاست

PageSpeed Insights یک ابزار حرفه ای برای سنجش سرعت سایت که توسط گوگل ارائه شده میباشد. pagespeed دارای ملاک های مخصوص به خود برای سنجش سرعت وب سایت میباشد.این سرویس چون از طریق گوگل ارائه شده است نقش مهمی در سئو و بررسی ربات های گوگل در سرعت و اندکس مطالب شما دارد. بدیهی است که هرچه ملاک و پارامتر pagespeed رعایت شود سرعت سایت شما بالا تر و همچنین سرعت وب سایت شما بیشتر خواهد شد.

 • رفع خطا های قالب سایت
 • افزایش دسترسی ربات گوگل
 • اعتبار بیشتر توسط گوگل
 • بهینه سازی حالت موبایل
 • بهینه سازی حالت دسکتاپ
 • بهینه سازی سرعت وب

مواردی که روی سایت شما انجام میشود

در بهینه سازی با سایت  

_

کار های انجام گرفته واقعا گستره بوده و شامل کار های بسیار زیادی میباشد که ما به بخشی از کار هایی که به بررسی و رفع آن برای افزایش سرعت سایت شما خواهیم پرداخت اشاره میکنیم.

به طور کلی به حل مشکلات زیر قالب شما خواهیم پرداخت.

 • Optimize images
 • Defer parsing of JavaScript
 • Leverage browser caching
 • Minify JavaScript
 • Inline small JavaScript
 • Minimize redirects
 • Minimize request size
 • Optimize the order of styles and scripts
 • Specify a character set early
 • Specify image dimensions
 • Avoid a character set in the meta tag
 • Use a Content Delivery Network (CDN)
 • Use GET for AJAX requests
 • Avoid CSS expressions
 • Minify HTML
 • Minify CSS
 • Remove query strings from static resources
 • Avoid bad requests
 • Put CSS in the document head
 • Serve resources from a consistent URL
 • Serve scaled images
 • Specify a cache validator
 • Make fewer HTTP requests
 • Avoid URL redirects
 • Add Expires headers
 • Compress components with gzip
 • Reduce DNS lookups
 • Reduce cookie size
 • Avoid landing page redirects
 • Enable gzip compression
 • Enable Keep-Alive
 • Inline small CSS
 • Combine images using CSS sprites
 • Avoid CSS @import
 • Prefer asynchronous resources
 • Specify a Vary: Accept-Encoding header
 • Minify JavaScript and CSS
 • Make AJAX cacheable
 • Avoid HTTP 404 (Not Found) error
 • Use cookie-free domains
 • Make JavaScript and CSS external

برخی نمونه کار های انجام شده

_